تصاویری از همشهریان خوبمان

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

  بنا به درخواستهای مکرّر همشهریان گرامی در پستهای قبلی مبنی

بر جانمایی تصویری از سیّد عیسی ابره دری بر آن شدم تا اجابت امر

 نموده وتصاویری درسال 73 ازایشان در کناردیگرعزیزان که همگی

                          برای ما قابل احترام هستند دروبلاگ بارگیری نمایم .

    

     حسب وظیفه جا دارد ازهمکاری بسیارخوب عزیز دلم آقا سیّد

موسی ابره دری درارسال تصاویر کمال تشکّروسپاسگزاری را داشته

                           باشم امیدوارم خداوند بلند مرتبه روح پدربزرگوارش را قرین رحمت

                           و واسعه خودش قرار دهد . آمین

 

...
نویسنده : بازدید : 18 تاريخ : چهارشنبه 17 آذر 1395 ساعت: 10:55